Over ons

Van hovenier naar ‘hogenier’

Hogeniers zijn hoveniers die het hogerop zoeken. Een hovenier houdt zich bezig met tuinen of openbaar groen die bij particuliere woningen of andere gebouwen horen, maar een ‘hogenier’ houdt zich vooral bezig met vegetatiedaken.

Missie

Iedereen heeft baat bij een groenere wereld. Heeft u de ambitie om ook een groendak te realiseren op uw woning, schuur of kantoor. Wij helpen daar graag aan mee. Wij doen dit door persoonlijke begeleiding bij het aanvragen van subsidie die in veel gemeentes wordt gegeven. Die subsidie kan wel oplopen tot maximaal 50%. Maar hulp kan ook geboden worden bij het opstellen van een co-financieringsmodel. Wij kunnen met bewoners, bedrijven en overheden samenwerken om het realiseren van het groene dak voordeliger en aantrekkelijker maken. Zo blijven de kosten relatief lager en wordt de gehele leefomgeving aangepakt. Omdat wij vinden dat er voor de realisering van een groendak voldoende aandacht gegeven dient te worden aan de constructie van het dak, zal er een dakinspectie plaats vinden door een van onze specialisten. Dit is een gratis visuele dakinspectie en geen constructieve. Hij zal beoordelen of het dak geschikt is voor een extensief dak (Sedum dak). Ook zal ervaren en deskundige hulp geboden worden bij het aanvragen van de subsidie.

 

 

Rob Sturrus

Eigenaar & In-Verkoop

Rob Sturrus is mede-eigenaar van Groenopmijndak.nl. Hij is de specialist die alle daken komt inspecteren en klanten adviseert en begeleidt bij de aanvragen van de subsidies. Rob is het eerste aanspreekpunt van Groenopmijndak.nl

Bart van den Oord

Eigenaar & Hovenier

Bart van den Oord is eigenaar van Bart van den Oord Hoveniers in Prinsenbeek/Breda. Recent heeft zijn bedrijf zijn 10-jarig bestaan gevierd! Voor meer informatie over zijn werk kan zijn website bezocht worden: www.oordhoveniers.nl

En nog 15 hogeniers...